Skip to content
On this page
Home
>Giới thiệu
>Vị trí của chúng tôi & Báo cáo lạm dụng

Vị trí của chúng tôi & Báo cáo vi phạm

Dịch vụ của Capsolver nghiêm cấm bất kỳ người dùng nào tham gia vào mục đích vi phạm quyền lợi của người khác, bao gồm nhưng không giới hạn vào tội phạm mạng, đánh đập và gian lận. Capsolver cam kết hỗ trợ các công ty khởi nghiệp với các thuật toán AI mạnh mẽ hơn để thực hiện SEO, xác minh quảng cáo, các robot benign và các tình huống phát triển kinh doanh khác, giúp họ tiết kiệm ngân sách.

Báo cáo vi phạm cho chúng tôi - đối với các công ty bị vi phạm

Nếu có ai sử dụng dịch vụ của chúng tôi để vi phạm quyền lợi của bạn một cách trái phép, vui lòng liên hệ chúng tôi ngay lập tức, một khi trường hợp này là đúng, chúng tôi sẽ ngừng dịch vụ của họ và cung cấp thông tin chúng tôi có, và làm hết sức mình để giúp bạn khôi phục mất mát của bạn.

Báo cáo vi phạm cho chúng tôi - đối với các công ty chống bot

Chúng tôi GHÉT tội phạm mạng. Nếu bạn là một công ty chống bot và bạn đã quan sát thấy việc sử dụng gian lận có thể đến từ một trong những người dùng của chúng tôi, chúng tôi sẽ xem xét nghiêm túc điều này, vui lòng liên hệ chúng tôi ngay lập tức. Nếu đúng như vậy, doanh nghiệp đã vi phạm này sẽ bị loại bỏ ngay lập tức khỏi hệ thống của chúng tôi và bị cấm tham gia bất kỳ tương tác nào khác.


Tuyên bố tuân thủ

CapSolver ra quyết định mạnh mẽ chống lại việc sử dụng không hợp pháp hoặc không tuân thủ dịch vụ giải mã captcha của CapSolver và sẽ hỗ trợ các cơ quan chức năng trong điều tra việc lạm dụng tiềm năng của mạng CapSolver. Việc sử dụng mạng CapSolver cho các hoạt động bất hợp pháp, gian lận hoặc lạm dụng là nghiêm cấm một cách nghiêm ngặt, và mọi hoạt động đáng ngờ như vậy sẽ được điều tra. Các hoạt động bị cấm bao gồm (nhưng không giới hạn):

  • Bất kỳ hình thức tấn công DDoS nào.
  • Bất kỳ hình thức gửi thư rác: việc đăng tải hàng loạt email/bình luận/tin nhắn IRC và hình ảnh.
  • Bất kỳ hình thức gian lận quảng cáo hoặc gian lận bấm chuột.
  • Mạo danh hoặc lừa đảo với mục đích gian lận.
  • Bất kỳ hình thức tạo tài khoản hoặc nội dung giả.
  • Bất kỳ hình thức mua lại dịch vụ CapSolver.

Liên hệ chúng tôi