Skip to content
On this page
Home
>Di cư
>Di cư từ 2Captcha

Di chuyển từ người khác

Nếu bạn muốn biết tại sao bạn cần phải di chuyển, bạn có thể đọc Tại sao chọn CapSolver. Tài liệu này giới thiệu cách chuyển đổi một cách nhanh chóng từ nền tảng 2captcha/AntiCaptcha/CapMonster một cách liền mạch.

WARNING

Các phương pháp sau có thể không hoàn toàn hợp lệ và sẽ không hoạt động cho các khách hàng có tính năng xác định chứng chỉ ssl đã được bật. Hiện tại, chúng tôi chỉ hỗ trợ 2captcha.

3 bước để di chuyển

WARNING

Hướng dẫn này dành cho các phần mềm/dịch vụ không hỗ trợ CapSolver. Nếu bạn đang tích hợp 2captcha/AntiCaptcha/RuCaptcha/AnyCaptcha/AYCD hoặc bất kỳ dịch vụ phần mềm/dịch vụ nào khác, bạn có thể sử dụng CapSolver. Bạn có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi trực tiếp bằng cách chỉnh sửa tệp hosts mà không cần chỉnh sửa mã nguồn.

  1. Trong chương trình của bạn, hãy chọn một trong những giải pháp captcha được hỗ trợ bởi chúng tôi: '2Captcha'.
  2. Sau đó, khi chuyển Captcha bằng phần mềm của bạn, hãy sử dụng khóa API Capsolver riêng của bạn trong ô tương ứng.
  3. Để CapSolver nhận mã xác minh từ nhà cung cấp ở trên, bước cuối cùng là kết nối địa chỉ IP của chúng tôi với dịch vụ khác. Chọn hệ điều hành của bạn, nhấn vào Spoiler và sau đó tuân theo lưu ý.

Người dùng Windows: Mở tệp host C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

Thêm vào cuối:

txt
47.252.3.1 api.anti-captcha.com
47.252.3.1 api.antigate.com
47.252.3.1 2captcha.com
47.252.3.1 rucaptcha.com
47.252.3.1 api.capmonster.cloud
47.252.3.1 api.anycaptcha.com

Kết nối với chương trình được hỗ trợ

  1. Bạn phải tìm Cài đặt để cài đặt giải quyết captcha trong chương trình.
  2. Sau khi bạn tìm thấy nó, bạn phải chọn/điền CapSolver là tùy chọn để giải quyết captcha của bạn và nhập apiKey của bạn.