Skip to content
On this page
Home
>Tiện ích Mở rộng Trình duyệt
>Kế hoạch phát triển cho Tiện ích Mở rộng

Gói phát triển cho Phần Mở Rộng

Giới thiệu về Gói phát triển:

Bạn sẽ tìm thấy Gói phát triển trong bảng điều khiển của bạn. Gói này áp dụng cho tất cả các dịch vụ captcha của chúng tôi và có sẵn cho các nhà phát triển. Bằng cách thêm AppID vào các tham số nhiệm vụ, bạn có thể kiếm được một phần trả thưởng của nhà phát triển khi người giới thiệu của bạn sử dụng số dư của họ. Tỷ lệ chia sẻ hiện tại dao động từ 5% đến 20%. Chúng tôi sẽ xác định tỷ lệ khởi đầu của bạn dựa trên mô tả ứng dụng của bạn. Hoặc bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi để điều chỉnh.

development

Hiện tại, chúng tôi đang hợp tác với hơn 1.000+ nền tảng. Cách thực hiện Gói phát triển rất đơn giản. Sau khi bạn vượt qua quy trình xác minh của chúng tôi, bạn có thể nhận được tỷ lệ hoa hồng ban đầu là 5%. Dựa trên dữ liệu phân phối hàng tháng của bạn, bạn có thể tăng tỷ lệ hoa hồng lên 20% hoặc thậm chí cao hơn. Cần lưu ý rằng Gói phát triển khác biệt với Kế hoạch Giới thiệu và hai kế hoạch này không xung đột với nhau.

integration

Cách tích hợp gói phát triển cho các phần mở rộng

  1. Tải xuống phần mở rộng của chúng tôi, mở tệp assets/config.json và điền AppID của bạn config

  2. Gói lại phần mở rộng thành tệp nén ZIP

  3. Và tải lên cửa hàng ứng dụng của bạn (hoặc cung cấp cho người dùng của bạn theo cách khác)

  4. Mỗi khi người dùng của bạn tiêu dùng số dư CapSolver thông qua phần mở rộng, bạn sẽ nhận được thu nhập từ phân phối.