Skip to content
On this page
Home
>API
>Mã lỗi

Mã lỗi: danh sách đầy đủ các lỗi

Khi yêu cầu phương thức, nếu errorId được trả về với giá trị 1, bạn có thể xem thông báo lỗi cụ thể trong errorCode và errorDescription

json
{
    "errorId": 1,
    "errorCode": "Error Code",
    "errorDescription": "Error Description",
}

Bảng so sánh mã phản hồi

Trạng tháiErrorIdTênMô tả
2000SUCCESSGửi thành công hoặc yêu cầu thành công
4001ERRORYêu cầu thất bại, vui lòng kiểm tra bảng mã lỗi bên dưới
4011UnauthorizedXác thực thất bại, cho biết rằng khóa API không đúng

Bảng so sánh mã lỗi

errorCodeerrorDescriptionMô tả
ERROR_SERVICE_UNAVALIABLEDịch vụ tạm thời không khả dụngCó thể là do áp lực máy chủ cao, vui lòng thử lại sau, nếu vẫn xuất hiện vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng
ERROR_RATE_LIMITGiới hạn tần số/yêu cầuGói dịch vụ giới hạn tần suất yêu cầu. Khi xảy ra lỗi này, bạn đã vượt quá giới hạn tần suất
ERROR_INVALID_TASK_DATALỗi phân tích dữ liệuLỗi phân tích dữ liệu
ERROR_BAD_REQUESTLỗi yêu cầuYêu cầu có lỗi, nếu vẫn tiếp tục vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng
ERROR_TASKID_INVALIDID nhiệm vụ không tồn tại hoặc không hợp lệĐã yêu cầu ID sai hoặc ID không còn tồn tại
ERROR_TASK_TIMEOUTNhiệm vụ đã hết thời gianNếu việc nhận dạng vẫn chưa thành công trong vòng 120 giây, sẽ báo lỗi thời gian chờ
ERROR_SETTLEMENT_FAILEDLỗi thanh toán điểm nhiệm vụVui lòng kiểm tra số dư của bạn hoặc liên hệ với dịch vụ khách hàng
ERROR_KEY_DENIED_ACCESSKhóa tài khoản saiVui lòng kiểm tra xem khóa clientKey của bạn có đúng không, nó có thể được tìm thấy trong trung tâm cá nhân
ERROR_ZERO_BALANCESố dư tài khoản không đủSố dư tài khoản không đủ để thực hiện giao dịch, vui lòng nạp tiền
ERROR_TASK_NOT_SUPPORTEDLoại nhiệm vụ không được hỗ trợLoại captcha không chính xác hoặc chưa được hỗ trợ
ERROR_CAPTCHA_UNSOLVABLEKhông thể nhận dạng captchaKhông bị trừ, vui lòng thử lại
ERROR_UNKNOWN_QUESTIONID câu hỏi saiThông thường nhiệm vụ không thể được xử lý
ERROR_PROXY_BANNEDIP proxy bị chặn bởi dịch vụ mục tiêuIP proxy bị chặn bởi dịch vụ mục tiêu
ERROR_INVALID_IMAGEKích thước hình ảnh không đáp ứng yêu cầuHình ảnh không hợp lệ
ERROR_PARSE_IMAGE_FAILKhông thể phân tích hình ảnhVui lòng kiểm tra xem mã BASE64 của hình ảnh có đúng không
ERROR_IP_BANNEDIP của bạn đã bị chặn trong 10 phútNếu có một lượng lớn lỗi (lên đến 1000 lần) xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn (trong vòng 1 phút), hệ thống sẽ tự động chặn trong 30 phút. Vui lòng kiểm tra thông tin lỗi của bạn và thử lại sau
ERROR_KEY_TEMP_BLOCKEDDo quá nhiều yêu cầu lỗi đã bị chặnDo quá nhiều yêu cầu lỗi, đã bị chặn và sẽ tự động mở chặn trong 5 phút, vui lòng thử lại sau