Skip to content

Khai phá Tiềm năng RPA của Bạn!

Khám phá giải quyết captcha tự động mượt mà với công nghệ Mở Khóa Web Tự Động của chúng tôi được trang bị trí tuệ nhân tạo!

Capsolver Robot
Thanh Toán Theo Sử Dụng

Giải Pháp

Tốc Độ

Giá Cả

hCaptcha
Hợp nhất với hCaptchaEnterpriseTask

< 5S

$0.6/1000 yêu cầu
reCAPTCHA v2

< 9S

$0.5/1000 yêu cầu
reCAPTCHA v3

< 3S

$0.5/1000 yêu cầu
reCAPTCHA v3 M1
Điểm cao hơn
Phiên bản nâng cấp của reCAPTCHA v3, để đạt được điểm cao hơn 0.7 hoặc 0.9

< 3S

$1.5/1000 yêu cầu
reCAPTCHA v2 Enterprise

< 9S

$1/1000 yêu cầu
reCAPTCHA v3 Enterprise

< 3S

$3/1000 yêu cầu
Geetest v3 / v4

< 5S

$0.5/1000 yêu cầu
FunCaptcha

< 5S

$2.0/1000 yêu cầu
ImageToText

< 1S

$0.4/1000 yêu cầu
Cloudflare Turnstile

< 6S

$1/1000 yêu cầu
MTCaptcha

< 5S

$0.6/1000 yêu cầu
Amazon captcha(AWS WAF)

< 5S

$2/1000 yêu cầu
DataDome slider captcha

< 5S

$3/1000 yêu cầu
Cybersiara captcha

< 5S

$2/1000 yêu cầu
Cần giá tốt hơn? Liên hệ với chúng tôi để nhận kế hoạch phát triển viên.

Dịch Vụ Theo Yêu Cầu

Gói Giá
Kiểm tra các gói phổ biến của chúng tôi 🔥, tiết kiệm đến 60%so với việc thanh toán theo sử dụng! Xem tất cả tại Chợ
Recaptcha
v2/v3/Enterprise
Giới Hạn Yêu Cầu50k
Thời Gian Gia Hạn30 days
Giá
$36
hCaptcha
Normal/Enterprise
Giới Hạn Yêu Cầu50k
Thời Gian Gia Hạn30 days
Giá
$36
FunCaptcha
Giới Hạn Yêu Cầu50k
Thời Gian Gia Hạn30 days
Giá
$90
Geetest
Giới Hạn Yêu Cầu50k
Thời Gian Gia Hạn30 days
Giá
$23
DataDome
Giới Hạn Yêu Cầu50k
Thời Gian Gia Hạn30 days
Giá
$135
Turnstile
Giới Hạn Yêu Cầu50k
Thời Gian Gia Hạn30 days
Giá
$135
Gói Tùy Chỉnh
Bạn cần một gói lớn hơn?
Liên hệ bộ phận bán hàng để nhận giá doanh nghiệp
Nếu bạn có bất kỳ nhu cầu cá nhân hóa nào,
yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ chúng tôi